6-latki banner 123 Wszystko o sprawdzianie i maturze 2015 na stronie CKE

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące zasad nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od ...

156 mln zł na tegoroczną „Wyprawkę szkolną”

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach. Kwota zaplanowana w Programie na 2014 rok to 156 mln zł.  ...

Sprawdź szkołę swojego dziecka

Drodzy Rodzice Pierwszoklasistów,to będzie wyjątkowy rok, bo naukę rozpoczęły siedmiolatki i sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. Wspólnie z Wami, dyrektorami szkół i samorządami, chcemy mieć pewność, że zrobiono wszystko, by jak ...

Wyklikaj przedszkole dla Twojego dziecka

Interaktywne mapy przedszkoli są prostą i dostępną w całym kraju aplikacją, ułatwiającą wybór najlepszego przedszkola dla twojego dziecka. Rodzice mają prawo do wyboru przedszkola. Jest on tak samo ważny, jak decyzje o zapisaniu dziecka do konkretnych szkół ...

Prev Next

Dystrybucja II części „Naszego elementarza"

naszelementarz zima miniSzanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

od 15 września do 24 września br. będzie można składać zamówienia na II część „Naszego elementarza".

Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku I części tego podręcznika, szkoły, które mają aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło składają zamówienia poprzez aplikację udostępnioną w „strefie dla zalogowanych" portalu systemu informacji oświatowej, pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualności Państwa loginów i haseł oraz w razie konieczności podjęcie działań zmierzających do uzyskania nowych upoważnień do dostępu.

Czytaj więcej...

Wszystko o sprawdzianie i maturze 2015 na stronie CKE

slajd12aZachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące zasad nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od przyszłego roku.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne „Naszego elementarza” zakończone

nasz-elementarz-lato miniZa nami czwarty, ostatni już etap konsultacji społecznych darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do 11 września stronę internetową „Naszego elementarza" odwiedziło 132 772 użytkowników. To blisko trzy razy więcej niż w trakcie opiniowania trzech pierwszych części podręcznika.

Tym razem zarejestrowano mniej uwag niż na poprzednich etapach konsultacji. Zespół redakcyjny na bieżąco uwzględniał uwagi natury technicznej – na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl stworzono m.in. zakładkę, w której wszystkie zatwierdzone części „Naszego elementarza" są udostępnione w wersji specjalnie do indywidualnego wydrukowania.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r.

CKEDo wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2014 roku przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów szkół ponad-gimnazjalnych.

Do egzaminu w maju i czerwcu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Czytaj więcej...

Wiceminister Tadeusz Sławecki o szkolnictwie zawodowym w Lublinie

Wiceminister Tadeusz Sławecki o szkolnictwie zawodowym w LublinieW jaki sposób nowoczesny system edukacji powinien reagować na potrzeby rynku pracy, jak zwiększyć na tym rynku szanse uczniów uzdolnionych manualnie, ale mających problemy z przyswojeniem wiedzy teoretycznej – te i inne zagadnienia były tematem Międzynarodowego Sympozjum poświęconego problematyce kształcenia zawodowego w państwach UE.

Konferencja pt. "Skills Alliance Energy" odbyła się dziś (12 września) z udziałem Tadeusza Sławeckiego, wiceministra edukacji narodowej, w Lublinie. W konferencji uczestniczyli także: poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i samorządu województwa oraz kuratorzy oświaty.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia nauczycielskie o jakości edukacji

Stowarzyszenia nauczycielskie o jakości edukacji miniPrzedstawiciele stowarzyszeń nauczycieli języków obcych, polonistów, matematyków, muzyków, a także nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i technicznych spotkali się dziś (12 września) w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania omówiono wypracowane przez stowarzyszenia rekomendacje w zakresie kluczowych obszarów oświaty, m.in. kwestie związane z podstawą programową, ramowymi planami nauczania, egzaminami zewnętrznymi oraz systemem finansowania szkół. Uzgodniony wspólnie dokument rekomendacyjny zostanie przedstawiony minister edukacji narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej.

Czytaj więcej...

Wrześniowy numer JOwS – dla pasjonatów włoskiego i łaciny

Trzeci numer Języków obcych w szkole już dostępnyNajnowszy numer czasopisma „Języki Obce w Szkole", redagowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, już jest dostępny online. Lekturę trzeciego już w tym roku wydania JOWS polecamy szczególnie pasjonatom nauki języka włoskiego i łaciny.

Czytaj więcej...

Motywujesz innych do działania? Weź udział w konkursie i zostań EDUinspiratorem!

EDUinspirator miniUczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych? Zdobyłeś nowe umiejętności i zachęciłeś innych do działania? Odwiedź stronę www.eduinspiracje.org.pl, zgłoś swój udział w konkursie i zdobądź tytuł EDUinspiratora. Masz czas do 10 października – możesz wygrać cenne nagrody.

Czytaj więcej...

TRZECIA CZĘŚĆ „NASZEGO ELEMENTARZA” ZATWIERDZONA DO UŻYTKU SZKOLNEGO

TRZECIA CZĘŚĆ NASZEGO ELEMENTARZA ZATWIERDZONA  miniKolejna część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów uzyskała dziś (10 września) akceptację minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Zatwierdzona wersja podręcznika uwzględnia uwagi zgłoszone w trybie konsultacji społecznych. Akceptacja ministra jest równoznaczna z dopuszczeniem trzeciej części „Naszego elementarza" do użytku szkolnego.

Czytaj więcej...

Minister edukacji narodowej spotkała się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

solidarność miniO nowelizacji ustawy o systemie oświaty, finansowaniu edukacji, liczebności klas oraz Karcie Nauczyciela rozmawiała we wtorek w siedzibie MEN minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność".

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU